معنی تبعیت

تبعیت
معادل ابجد

تبعیت در معادل ابجد

تبعیت
  • 882
حل جدول

تبعیت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تبعیت در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اقتفا، انقیاد، پیروی، تاسی، تمکین، متابعت، وابستگی، هواخواهی،
    (متضاد) گردنکشی، اطاعت کردن، پیروی کردن، گردن‌نهی، سرسپاری،
    (متضاد) گردن‌کشی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تبعیت در فرهنگ معین

  • (تَ بَ یَّ) [ع. تبعیه] (اِمص.) پیروی، دنباله روی.
لغت نامه دهخدا

تبعیت در لغت نامه دهخدا

  • تبعیت. [ت َ ب َ ی ی َ] (ع مص) پیرو شدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). مأخوذ از تازی، پیروی و متابعت و تقلید. (ناظم الاطباء). تابع و پیرو بودن. لفظ مذکور مصدر جعلی است، چه لفظ تبع خود مصدر است. (فرهنگ نظام). و با کردن صرف شود: تبعیت کردن. || (اِ) دنبال. نتیجه: و نیز آنکه سعی برای آخرت کند مرادهای دنیا به تبعیت بیابد. (کلیله و دمنه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تبعیت در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تبعیت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

تبعیت در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

تبعیت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تبعیت در فارسی به عربی

  • تمسک، مواطنه، ولاء
فرهنگ فارسی هوشیار

تبعیت در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

تبعیت در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه