معنی ترکیب

ترکیب
معادل ابجد

ترکیب در معادل ابجد

ترکیب
 • 632
حل جدول

ترکیب در حل جدول

 • آمیختن، تلفیق
مترادف و متضاد زبان فارسی

ترکیب در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اختلاط، امتزاج،
  (متضاد) تجزیه، تالیف، تعبیر، تلفیق، آمیختن، آمیخته کردن، مخلوط کردن،
  (متضاد) تجزیه کردن، اندام ریخت، شکل، ساختار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ترکیب در فرهنگ معین

 • (مص م. ) بر هم نشاندن چیزی بر چیزی، آمیخته کردن، (اِمص. ) آمیزش، اختلاط، در شیمی تبدیل چند جسم به جسم سنگین تر، در علم دستور تحلیل عبارت ها و جمله ها از لحاظ روابط کلمات طبق قواعد نحو. مق. تجزیه. [خوانش: (تَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ترکیب در لغت نامه دهخدا

 • ترکیب. [ت َ] (ع مص) چیزی اندر چیزی اندر جای نشاندن. (تاج المصادر بیهقی). چیزی در جایی نشاندن. (زوزنی). چیزی اندر چیزی نشاندن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی). بر هم نشاندن. (منتهی الارب). قرار دادن بعض چیز را بر بعضی دیگر. (اقرب الموارد) (از المنجد). برهم نشاندن چیزی را بر بعضی و منضم کردن آن چیز را بسوی غیر آن. (ناظم الاطباء). پیوستگی و برنشاندن چیزی در چیزی و با لفظ گرفتن و دادن و کردن و مستعمل. (آنندراج): رکبه ترکیباً؛ یقام رکب الفص فی الخاتم و النصل فی السهم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ترکیب در فرهنگ عمید

 • برنشاندن چیزی بر چیزی، سوار کردن،
  به‌هم پیوستن،
  آمیخته‌ کردن، مخلوط ساختن، آمیختن چیزی با چیز دیگر، مرکب‌ کردن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ترکیب در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • آمیزش، آمیزه، آمیغ، هم کرد، هم آمیزی
فارسی به انگلیسی

ترکیب در فارسی به انگلیسی

 • Admixture, Combination, Composite, Composition, Compost, Compound, Concoction, Figure, Conformation, Constitution, Integration, Makeup Or Make-Up, Preparation, Structure, Synthesis, Texture, Preparation. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

ترکیب در فارسی به عربی

 • ترکیب، جعل، خلیه، شکل، مجموعه، مرکب، مزیج
عربی به فارسی

ترکیب در عربی به فارسی

 • ترکیب , ساخت , انشاء , سرایش , قطعه هنری , ساختن , جفت سازی , سوار کنی , لوازم , نصب , تاسیسات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ترکیب در فرهنگ فارسی هوشیار

 • چیزی اندر چیزی در جایی نشاندن، آمیخته
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه