معنی تشابه

تشابه
معادل ابجد

تشابه در معادل ابجد

تشابه
 • 708
حل جدول

تشابه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تشابه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تجانس، شباهت، مانندگی، مشابهت، همانندی، همسانی، یکسانی، شبیه بودن، همانند بودن،
  (متضاد) تخالف، اختلاف، تفاوت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تشابه در فرهنگ معین

 • (تَ بُ) (مص ل.) به هم مانند بودن.
لغت نامه دهخدا

تشابه در لغت نامه دهخدا

 • تشابه. [ت َ ب ُ ه ْ] (ع مص) بهم مانیدن. (زوزنی) (دهار) (مجمل اللغه). بیکدیگر مانند شدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی). مانند شدن یقال تشابها یعنی به همدیگر مانند شدند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بهمدیگر مانند شدن. (آنندراج) (از متن اللغه). بیکدیگر مانند شدن به حدی که موجب اشتباه گردد. (از اقرب الموارد). بیکدیگر شبیه بودن. (از المنجد). || پوشیده شدن. (مجمل اللغه). || متشابه یعنی غیرمحکم شدن کار. (از المنجد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تشابه در فرهنگ عمید

 • به یکدیگر شبیه شدن،

  مانند هم بودن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تشابه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

تشابه در فارسی به انگلیسی

 • Approximation, Commonality, Comparison, Correspondence, Equality, Likeness, Parallel, Parallelism, Parity, Resemblance N. , Semblance, Similitude. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

تشابه در فارسی به عربی

عربی به فارسی

تشابه در عربی به فارسی

 • شباهت , تشابه , همانندی , همشکلی , مقایسه , همسانی
فرهنگ فارسی هوشیار

تشابه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب