معنی تشبیب

تشبیب
معادل ابجد

تشبیب در معادل ابجد

تشبیب
  • 714
حل جدول

تشبیب در حل جدول

  • یاد جوانی کردن
فرهنگ معین

تشبیب در فرهنگ معین

  • یاد جوانی کردن، آوردن ابیاتی در ذکر عشق و جوانی یا وصف طبیعت در ابتدای قصیده. [خوانش: (تَ) [ع. ] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تشبیب در لغت نامه دهخدا

  • تشبیب. [ت َ] (ع مص) صفت جمال زن و حال خود با وی بگفتن. (تاج المصادر بیهقی). وصف جمال زن و حال خود با وی در شعر بگفتن. (زوزنی). غزل گفتن یعنی صورت و جمال زنی و حال خود با وی در عشق گفتن. (منتهی الارب). غزل خواندن به زنان و اظهار تعشق کردن به ایشان. (شرح قاموس). ذکر احوال ایام شباب کردن و صفت معشوق. (غیاث اللغات) (آنندراج). غزل گفتن برای فلان زن و به کنایه سخن گفتن در حب آن. (ناظم الاطباء). غزل و نسیب گفتن زن را در شعر و تعریض به دوستی وی کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تشبیب در فرهنگ عمید

  • یاد جوانی کردن، ذکر احوال روزگار جوانی و عشق و کامرانی کردن،
    (ادبی) در بدیع، آوردن ابیاتی از عشق، جوانی، یا وصف طبیعت در ابتدای قصیده،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تشبیب در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

تشبیب در فرهنگ فارسی آزاد

  • تَشْبِیب، یاد جوانی کردن، اَبیاتی در یاد جوانی و طبیعت که در اوّل بعضی قصائد آورده میشود،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید