معنی تشرب

تشرب
معادل ابجد

تشرب در معادل ابجد

تشرب
  • 902
حل جدول

تشرب در حل جدول

  • نوشیدن، آشامیدن، چشیدن
لغت نامه دهخدا

تشرب در لغت نامه دهخدا

  • تشرب. [ت َ ش َرْ رُ] (ع مص) نوشیدن و آشامیدن. (غیاث اللغات) (آنندراج). || در خویشتن چیدن. (تاج المصادر بیهقی). درخوردن جامه خوی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || سرایت کردن و درگذشتن از چیزی بچیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سرایت کردن رنگ در جامه. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تشرب در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه