معنی تقدیر

تقدیر
معادل ابجد

تقدیر در معادل ابجد

تقدیر
 • 714
حل جدول

تقدیر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تقدیر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • سرنوشت، قدر، قضا، مشیت الهی، مقدر،
  (متضاد) تفویض، امتنان، تشویق، سپاسگزاری، ستایش، قدردانی،
  (متضاد) توبیخ، قسمت، نصیب، طالع، بخت، مرگ، اجل، عاقبت کار، فرجام. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تقدیر در فرهنگ معین

 • (مص م. ) اندازه گرفتن، (اِ. ) فرمان خدا، سرنوشت، (مص ل. ) ارج نهادن. [خوانش: (تَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تقدیر در لغت نامه دهخدا

 • تقدیر. [ت َ] (ع مص) اندازه کردن. (زوزنی) (دهار) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی) (آنندراج): قدره ُ علیه و له تقدیراً؛ اندازه نمود آن چیز را بر وی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): و کشاورزی و عمارت زمینها و تقدیر آبها و درورزیدن غله ها و ثمره ها پدید آورد. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 27). || مقایسه کردن چیزی را به چیزی و بمقدار آن کردن آن چیز. (اقرب الموارد). || در نزد مهندسان بمعنی شمردن آید. رجوع به عد و کشاف اصطلاحات الفنون شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تقدیر در فرهنگ عمید

 • نصیب، قسمت، و سرنوشتی که خداوند برای بندگان خود معین فرموده، قضا و فرمان خداوند،
  [قدیمی] اندازۀ چیزی را نگه‌ داشتن،
  [قدیمی] اندیشیدن،
  [قدیمی] تعیین قدر و مقدار،
  [قدیمی] مقدر کردن،
  (اسم مصدر) [قدیمی] اندازه گرفتن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تقدیر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

تقدیر در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

تقدیر در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تقدیر در فارسی به عربی

 • اتجاه، اسخر، اطراء، تقدیر، توزیع، قدر، مصیر، نظام
عربی به فارسی

تقدیر در عربی به فارسی

 • ارزیابی , قدردانی , تقدیر , درک قدر یا بهای چیزی , تعارف , تعریف , درود , تعریف کردن از , بصیرت , احتیاط , حزم , نظر , رای , صلا حدید , تخمین , براورد , باج , خراج , احترام , ستایش , تکریم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تقدیر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • اندازه کردن، نصیب و قسمت، قضا و فرمان خداوند، سرنوشت
فرهنگ فارسی آزاد

تقدیر در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَقْدِیر، مَقَدَّر کردن، حکم نمودن، قادر کردن، اندازه گرفتن و قیاس بمقدار نمودن. توضیح بیشتر ...
 • تَقْدِیر (جمع: تَقادِیر)، قضا و فرمان الهی، نصیب و قسمت و سرنوشت که خداوند برای بندگان مُعَیَّن فرموده، تعیین قدر و مقدار هر شیئی که خداوند از ازل فرموده است،. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

تقدیر در واژه پیشنهادی

 • پیشانی نوشت
 • سرنوشت-مشیت-قضاوقدر-
 • سرنوشت، بخت -طالع-قسمت-نصیب
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید