معنی تقریر

تقریر
معادل ابجد

تقریر در معادل ابجد

تقریر
 • 910
حل جدول

تقریر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تقریر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ابراز، اظهار، بیان، گفتار،
  (متضاد) تحریر، ترقیم، اقرار، خستو، ادا، تلفظ،
  (متضاد) تحریر، ترقیم، بیان کردن، اظهار کردن، گفتن، سخن راندن،
  (متضاد) نوشتن، اقرار کردن، خستو کردن،
  (متضاد) انکار کردن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تقریر در فرهنگ معین

 • برقرار کردن، بیان کردن. [خوانش: (تَ) [ع.] (مص م.)]
لغت نامه دهخدا

تقریر در لغت نامه دهخدا

 • تقریر. [ت َ] (ع مص) فا اقرار آوردن. (تاج المصادر بیهقی). به اقرار آوردن. (زوزنی) (صراح اللغه) (منتهی الارب) (غیاث اللغات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). به اقرار و اعتراف آوردن کسی را. (از اقرب الموارد). مقر ساختن کسی را بر حق و اذعان بدان. (از اقرب الموارد). || سخن گفتن. (غیاث اللغات) (آنندراج). بیان و قول و شرح و تفصیل و قرائت و تعریف و تعبیر و بیان بلیغ و فصیح وسخن و قدرت در بیان و تکلم. (ناظم الاطباء). فرق بین تحریر و تقریر آنست که تحریر بیان معنی به عبارت است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تقریر در فرهنگ عمید

 • بیان‌ کردن،
  قرار دادن،
  برقرار کردن،
  [قدیمی] اقرار کردن،
  [قدیمی] به اقرار آوردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

تقریر در فارسی به عربی

عربی به فارسی

تقریر در عربی به فارسی

 • گزارش , گزارش دادن
فرهنگ فارسی هوشیار

تقریر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • به اقرار آوردن، سخن گفتن
فرهنگ فارسی آزاد

تقریر در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَقْرِیر، محقق ساختن، تثبیت نمودن، مذعن و مُقر نمودن،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید