معنی توحید

توحید
معادل ابجد

توحید در معادل ابجد

توحید
 • 428
حل جدول

توحید در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

توحید در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اقرار به یگانگی خدا کردن، ایمان به وحدانیت خدا داشتن، به یکتایی‌خدا ایمان آوردن، خدا را یگانه دانستن، یکی‌شمردن، یگانه کردن، یگانه دانستن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

توحید در فرهنگ معین

 • یکتا کردن، خدا را یگانه دانستن. [خوانش: (تُ) [ع.] (مص م.)]
لغت نامه دهخدا

توحید در لغت نامه دهخدا

 • توحید. [ت َ] (ع مص) یگانه گردانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یکی کردن. (دهار). در لغت، حکم به واحد بودن شی ٔ است. (از تعریفات جرجانی). || یکی گفتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار). یکی دانستن و یکی گفتن خدای را و گرویدن به یگانگی او تعالی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). یکی گفتن و یکی دانستن و یکی در دل اعتقاد کردن. (آنندراج). یگانگی و اقرار به وحدانیت خدای تعالی جل شأنه. توضیح بیشتر ...
 • توحید. [ت َ] (اِخ) (سوره ٔ. ) سوره ٔ اخلاص. سوره ٔ قل هو اﷲ احد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). سوره ٔ یکصدودوازدهم از قرآن کریم و آن مکیه است با چهار آیت. رجوع به اخلاص شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

توحید در فرهنگ عمید

 • یگانه گردانیدن، یکتا قرار دادن،
  خدا را یگانه دانستن، به یگانگی خدا ایمان آوردن،
  (اسم) (تصوف) مرحله‌ای که سالک به چیزی غیر از خداوند توجهی ندارد،
  (اسم) سورۀ صدودوازدهم قرآن کریم، دارای ۴ آیه، مکی، اخلاص،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

توحید در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

توحید در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به عربی

توحید در فارسی به عربی

نام های ایرانی

توحید در نام های ایرانی

 • پسرانه، یگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی
فرهنگ فارسی هوشیار

توحید در فرهنگ فارسی هوشیار

 • یگانه گردانیدن، یکی کردن
فرهنگ فارسی آزاد

توحید در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَوْحِید، یکتا نمودن، یگانه گردانیدن، خدا را واحد دانستن، ایمان بوحدانیت الهی،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه