معنی توریست

توریست
معادل ابجد

توریست در معادل ابجد

توریست
  • 1076
حل جدول

توریست در حل جدول

فرهنگ معین

توریست در فرهنگ معین

  • [فر.] (اِ.) جهانگرد، سیاح، گردشگر (فره).
فرهنگ عمید

توریست در فرهنگ عمید

  • کسی که به منظور سیاحت و شناخت مکانی به آنجا سفر می‌کند، گردشگر، جهانگرد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

توریست در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

توریست در کلمات بیگانه به فارسی

ترکی به فارسی

توریست در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

توریست در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

توریست در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید