معنی تیب

تیب
معادل ابجد

تیب در معادل ابجد

تیب
  • 412
حل جدول

تیب در حل جدول

  • سرگشته و مدهوش
  • سرگشته، مدهوش
فرهنگ معین

تیب در فرهنگ معین

  • (ص.) سرگشته، مدهوش.
لغت نامه دهخدا

تیب در لغت نامه دهخدا

  • تیب. (اِ) بر وزن و معنی سیب است که عرب تفاح گوید. (برهان) (از شرفنامه ٔ منیری) (از ناظم الاطباء). اینکه صاحب برهان گفته به معنی سیب است که عرب تفاح گوید خطااست، شیب را سیب خوانده اند و تفاح دانسته اند. (انجمن آرا) (آنندراج). || (ص) سرگشته و مدهوش. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) (اوبهی). بی قرار و شتابزده. (برهان). بی قرار و سرگشته. (شرفنامه ٔ منیری). بی هوش و بی قرار و سرگشته و شتابزده. (ناظم الاطباء). مرادف و متابع شیب که به معنی شیفته و مدهوش است و علیحده مستعمل نشود. توضیح بیشتر ...
  • تیب. (اِخ) طیب. رجوع به طیب در همین لغت نامه و شدالازار چ اقبال ص 544 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تیب در فرهنگ عمید

  • شیب۲ * شیب‌وتیب: نبوده مرا هیچ با تو عتیب / مرا بی‌گنه کرده‌ای شیب‌وتیب (دقیقی: ۱۱۳)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تیب در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) سرگشته مدهوش حیران.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید