معنی ثانوی

ثانوی
معادل ابجد

ثانوی در معادل ابجد

ثانوی
  • 567
حل جدول

ثانوی در حل جدول

فرهنگ معین

ثانوی در فرهنگ معین

  • (نَ یّ) [ع.] (ص نسب.) دومی، دومین.
لغت نامه دهخدا

ثانوی در لغت نامه دهخدا

  • ثانوی. [ن َ وی ی] (ع ص نسبی) منسوب به ثانی. || دومی. دومین: عادت، طبیعت ثانوی است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ثانوی در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

ثانوی در فارسی به انگلیسی

  • Adjunct, Alternative, Backup, Auxiliary, Collateral, Dependency, Para-, Second, Secondary, Side, Subordinate. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

ثانوی در فارسی به عربی

  • ثانیه، مدرسه ثانویه
فرهنگ فارسی هوشیار

ثانوی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • دویمی دیتیگر دو دیگر (صفت) منسوب به ثانی دومی دومین: ((عادت طبیعت ثانوی است. )). توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

ثانوی در فارسی به آلمانی

  • Sekunde (f), Zweit-, Zweit, Zweite (m), Zweiter (m), Zwot-
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه