معنی جالس

جالس
معادل ابجد

جالس در معادل ابجد

جالس
  • 94
حل جدول

جالس در حل جدول

فرهنگ معین

جالس در فرهنگ معین

  • (لِ) [ع.] (اِ.) نشیننده، نشسته.
فرهنگ عمید

جالس در فرهنگ عمید

  • نشیننده،

    نشسته،
فرهنگ فارسی هوشیار

جالس در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ تشیننده، نشاننده (اسم) نشیننده نشسته، جالسین جلاس.
فرهنگ فارسی آزاد

جالس در فرهنگ فارسی آزاد

  • جالِس، نشسته (جمع:جُلّاس- جُلُوس)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه