معنی جایز

جایز
معادل ابجد

جایز در معادل ابجد

جایز
  • 21
حل جدول

جایز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

جایز در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • حلال، روا، شایست، مباح، مجاز، روان، نافذ،

    (متضاد) ناروا
فرهنگ معین

جایز در فرهنگ معین

  • روا، مباح، نافذ، ُ ~الخطا لغزش پذیر، دارای احتمال و امکان اشتباه. [خوانش: (یِ) [ع. ] (اِفا. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جایز در فرهنگ عمید

  • روا، مباح،

    [قدیمی] ممکن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

جایز در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

جایز در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

جایز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • روا، مشروع، حلال، مباح
واژه پیشنهادی

جایز در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید