معنی جهش

جهش
معادل ابجد

جهش در معادل ابجد

جهش
 • 308
حل جدول

جهش در حل جدول

 • موتاسیون، جستن، جهیدن، خیز
 • جستن، خیز، جهیدن، موتاسیون
 • موتاسیون
مترادف و متضاد زبان فارسی

جهش در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پرش، جستن، جست، خیز، سرشت، طینت
فرهنگ معین

جهش در فرهنگ معین

 • (جَ یا جِ هِ) (اِمص.) جست و خیز.
فرهنگ عمید

جهش در فرهنگ عمید

 • جست‌وخیز، جهیدن،
  طبیعت، سرشت، خلقت: چون آن بدجهش رفت نزدیک شاه / ورا دید با بند در پیشگاه (فردوسی۴: ۸/۳۶۱ حاشیه)،
  (زیست‌شناسی) تغییر ناگهانی که در صفات و خصایص جانور یا گیاه رخ می‌دهد، موتاسیون: جهش ژنتیکی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

جهش در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

جهش در فارسی به عربی

 • تغیر، زیاده، ضفیره، فاجی، قفزه، مدفن، نبات الکبر
فرهنگ فارسی هوشیار

جهش در فرهنگ فارسی هوشیار

 • زاریدن، آماده بگریستن جهیدن، پرش جهیدن، پرش
فارسی به ایتالیایی

جهش در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه