معنی جیب

جیب
معادل ابجد

جیب در معادل ابجد

جیب
 • 15
حل جدول

جیب در حل جدول

 • گریبان
 • یقه پیراهن
 • گریبان، یقه پیراهن
مترادف و متضاد زبان فارسی

جیب در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • گریبان، یخه، یقه، دل، سینه، خریطه، کیسه
فرهنگ معین

جیب در فرهنگ معین

 • گریبان، یخه، جمع جیوب، سینه، دل. [خوانش: (جَ یا جِ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • (اِ. ) کیسه مانندی که به لباس می دوزند تا در آن پول یا کیف پول و امثال آن را قرار دهند. ، ~ خود را پر کردن (کن. ) مال اندوختن (از راه نامشروع). ، ~ کسی را زدن پول کسی را دزدیدن. ، توی ~ خود گذاشتن (کسی را). (کن. ) بسیار قوی تر یا زرنگ تر بودن (از. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

جیب در فرهنگ عمید

 • گریبان، یقه،

  (ریاضی) =سینوس
 • کیسه‌مانندی که به لباس می‌دوزند،
فارسی به انگلیسی

جیب در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

جیب در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

جیب در فارسی به عربی

عربی به فارسی

جیب در عربی به فارسی

 • ناحیه ای که کشور بیگانه دور انرا گرفته باشد , ناحیه ایکه حکومت کشورهای بیگانه انرا کاملا احاطه کرده باشد , تحت محاصره , جیب , کیسه هوایی , پاکت , تشکیل کیسه در بدن , کوچک , جیبی , نقدی , پولی , جیب دار , درجیب گذاردن , درجیب پنهان کردن , بجیب زدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

جیب در فرهنگ فارسی هوشیار

 • گریبان، یخه پیراهن، سینه
فرهنگ فارسی آزاد

جیب در فرهنگ فارسی آزاد

 • جَیْب، گریبان، یقه، سینه، دل و قلب، اَمین و صادق، کیسهء کوچکی که از داخل به لباس می دوزند و شکاف آن به خارج است و در فارسی جِیْب تلفظ می کنند (جمع:اَجْیاب، جُیُوب)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

جیب در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

جیب در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب