معنی حیوان

حیوان
معادل ابجد

حیوان در معادل ابجد

حیوان
 • 75
حل جدول

حیوان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

حیوان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جاندار، جانور، ذی‌روح،
  (متضاد) جامد، بهیمه، دد،
  (متضاد) انسان، ستور، بی‌شعور، کودن، نفهم، حیات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

حیوان در فرهنگ معین

 • (حِ) [ع.] (اِ.) جانور. ج. حیوانات.
لغت نامه دهخدا

حیوان در لغت نامه دهخدا

 • حیوان. [ح َ ی َ] (ع مص) زنده بودن. (غیاث اللغات) (آنندراج). || (اِمص) زندگی. زندگانی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). زندگانی که در او مرگ نباشد. (ترجمان عادل): و ان الدار الاخره لهی الحیوان. (قرآن 64/29). و در حواشی بعض کتب منطق آمده که حیوان بتحریک، به معنی حیات است و بفتح اول و سکون ثانی صفت مشبهه است، چنانکه سکران. توضیح بیشتر ...
 • حیوان. [ح َی ْ] (از ع، اِمص) در تداول فارسی بسکون یاء تلفظ میشود و در اصل بفتح یاء است. زندگی و زندگانی.
  - آب حیوان، آب زندگانی:
  سکندر ندید آب حیوان و من
  همی بینم اینک بجام تو در.
  مسعود.
  ای که در بند آب حیوانی
  کوزه بگذار تا خزف باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حیوان در فرهنگ عمید

 • موجود زنده، جاندار، جانور،
  (صفت) [عامیانه، مجاز] نفهم، بی‌شعور،
  (اسم) [قدیمی] حیات، زندگی،
  * حیوان ناطق: (منطق) آدمی، انسان،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حیوان در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

حیوان در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

حیوان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

حیوان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

حیوان در فارسی به عربی

عربی به فارسی

حیوان در عربی به فارسی

 • جانور , حیوان , حیوانی , جانوری , مربوط به روح و جان یا اراده , حس و حرکت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

حیوان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • زنده بودن، جاندار، جانور
فرهنگ فارسی آزاد

حیوان در فرهنگ فارسی آزاد

 • حَیَوان، (در اصل مصدر و حَیَیان بوده است که یاءِ ثانی را بَدَل به واو نموده اند). بمعنای زندگی و حیات (در نقیضِ مرگ و موت) و گفته اند: اَلْحَیَوانُ فِی الْجَنَّهِ و الْحَیاهُ فِی الدُّنیا،. توضیح بیشتر ...
 • حَیَوان، جاندار با حسّ و حرکت (جمع: حَیَوانات)، (در فارسی این کلمه را با تلفظ حَیْوان یا حِیْوان و با جمع حَِیْوانات بکار می برند)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

حیوان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

حیوان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید