معنی خدا

خدا
معادل ابجد

خدا در معادل ابجد

خدا
 • 605
حل جدول

خدا در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خدا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آفریدگار، الله، اهورامزدا، ایزد، پروردگار، خالق، خداوند، دادار، رب، کردگار، یزدان،
  (متضاد) بنده، عبد، مخلوق، سلطان، پادشاه، امیر، خدیو، مالک، صاحب، استاد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خدا در فرهنگ معین

 • آفریننده جهان، مالک، صاحب. [خوانش: (خُ) [په.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

خدا در لغت نامه دهخدا

 • خدا. [خ ُ] (اِخ) نام ذات باری تعالی است همچو «اله » و «اﷲ». (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). در حاشیه ٔ برهان قاطع در وجه اشتقاق این کلمه چنین آمده است: پهلوی متأخر xvatay، پهلوی اشکانی xvatadh، پازند « xvadaiهوبشمان ص 54 ح » «مسینا 139:2». توضیح بیشتر ...
 • خدا. [خ َ] (اِخ) نام موضعی است. (منتهی الارب). یاقوت آن را بنقل از عمرانی ذکر می کند. توضیح بیشتر ...
 • خدا. [خ َ] (ع اِ) کرمها که با سرگین ستور برآیند. (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خدا در فرهنگ عمید

 • آن‌که همۀ موجودات و کائنات را‌ آفریده و معبود یکتا است، الله، خداوند،
  صاحب و مالک،
  [قدیمی] فرمانروا، امیر، حاکم، پادشاه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خدا در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

خدا در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

خدا در فارسی به عربی

 • اله، سماء، قوی، مقدس
گویش مازندرانی

خدا در گویش مازندرانی

 • دادار – خدا آفریدگار
فرهنگ فارسی هوشیار

خدا در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

خدا در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

خدا در فارسی به آلمانی

 • Gott (m), Himmel (m), Himmelreich (n)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید