معنی خرامان

خرامان
معادل ابجد

خرامان در معادل ابجد

خرامان
 • 892
حل جدول

خرامان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خرامان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • چمان، خرامنده، شتابان، عشوه‌کنان، نازروان
فرهنگ معین

خرامان در فرهنگ معین

 • (خُ) (ص فا.) رونده با ناز و تکبر و تبختر.
لغت نامه دهخدا

خرامان در لغت نامه دهخدا

 • خرامان. [خ ِ] (نف، ق) خرامنده. (یادداشت بخط مؤلف). رونده با ناز وتکبر و تبختر. (ناظم الاطباء) (شرفنامه ٔ منیری). خوش رفتار. (غیاث اللغات). مختال. (زمخشری):
  بفرمود کاین را بجای آورید
  همان باغ یکسر بپای آورید
  بجستند بسیار هر سوی باغ
  ببردند زیر درختان چراغ
  ندیدندچیزی جز از بید و سرو
  خرامان بزیر گل اندر تذرو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خرامان در فرهنگ عمید

 • خرامنده،

  (قید) در حال خرامیدن،
نام های ایرانی

خرامان در نام های ایرانی

 • دخترانه، آن که با ناز و تکبر راه می رود
فرهنگ فارسی هوشیار

خرامان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • رونده با ناز و تکبر و تبخر
فرهنگ پهلوی

خرامان در فرهنگ پهلوی

 • با ناز و وقار راه رفتن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید