معنی خرمابن

خرمابن
معادل ابجد

خرمابن در معادل ابجد

خرمابن
  • 893
حل جدول

خرمابن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خرمابن در مترادف و متضاد زبان فارسی

لغت نامه دهخدا

خرمابن در لغت نامه دهخدا

  • خرمابن. [خ ُ ب ُ] (اِ مرکب) درختی است از طایفه ٔ نخیلات و از محصولات گرمسیری که دارای میوه ای است شیرین و لذیذ و گوارا موسوم بخرما و آنرا مخ نیز گویند و در جنوب ایران این درخت بسیار فراوان است. (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خرمابن در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

خرمابن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • درختی است از طایفه نخیلات و از محصولات گرمسیری که دارای میوه ایست شیرین و لذیذ و گوارا موسوم بخرما و آنرا مخ نیز گویند و در جنوب ایران این درخت فراوان است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید