معنی خصیصه

خصیصه
معادل ابجد

خصیصه در معادل ابجد

خصیصه
  • 795
حل جدول

خصیصه در حل جدول

  • صفت یا حالت مخصوص کسی
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

خصیصه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

خصیصه در فارسی به انگلیسی

  • Attribute, Character, Characteristic, Ethos, Feature, Point, Property, Qualification, Quality, Trait. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

خصیصه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

خصیصه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • از آنی چه سانی (اسم) هر چیز که خاص کسی باشد جمع: خصائص (خصایص) . توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه