معنی خندان

خندان
معادل ابجد

خندان در معادل ابجد

خندان
 • 705
حل جدول

خندان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خندان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بشاش، خنده‌رو، خوشرو، خنده‌ناک، شاد، شادان، شادمان، گشاده‌رو، متبسم، مسرور، مشعوف،
  (متضاد) گریان، گرفته، شکفته، شکوفا،
  (متضاد) نشکفنه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خندان در فرهنگ معین

 • (ص فا. ) خنده کننده، (ق. ) در حال خندیدن، شکوفه کننده، هر چیز شکفته، مانند غنچه، انار، پسته. [خوانش: (خَ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خندان در لغت نامه دهخدا

 • خندان. [خ َ] (نف، ق) متبسم. خنده کننده. (ناظم الاطباء). مقابل گریان:
  بمزدک چنین گفت خندان قباد
  که از دین کسری چه داری بیاد.
  فردوسی.
  چنین گفت آن کس که پیروز گشت
  سر بخت او گیتی افروز گشت
  بد و نیک هر دو ز یزدان بود
  لب مرد باید که خندان بود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خندان در فرهنگ عمید

 • خنده‌کننده،
  (قید) درحال خندیدن،
  [مجاز] شکفته و بازشده: گل خندان، پستهٴ خندان،
  (بن مضارعِ خنداندن) = خنداندن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خندان در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

خندان در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

خندان در فرهنگ پهلوی

 • خندیدن، با لبخند
واژه پیشنهادی

خندان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید