معنی خیزران

خیزران
معادل ابجد

خیزران در معادل ابجد

خیزران
 • 868
حل جدول

خیزران در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

خیزران در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

خیزران در فرهنگ معین

 • (خَ یا خِ زَ) (اِ. ) قسمی نی مغزدار که دارای ساقه های راست و محکم و بلند و خوشرنگ است. از شاخه های آن عصا و چوبدست سازندواز برگ وپوست آن ریسمان و فرش بافند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خیزران در لغت نامه دهخدا

 • خیزران. [خ َ زُ / زَ] (ع اِ) ریشه های دراز در زمین از درخت هندی و نی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). || نوعی از چوب و نی باشد که بخم شدن نشکند و از آن تازیانه سازند. (برهان قاطع). نوعی از نی هندی که بخم شدن نشکند و از آن تازیانه سازند. (ناظم الاطباء). درخت بید که بهندی بینت گویند. (غیاث اللغه). درخت خیزران از گندمیان و صنعتی از دسته ای غلات است که دارای ساقه های نازک و بلند و محکم می باشد. (از گیاه شناسی گل گلاب ص 296). توضیح بیشتر ...
 • خیزران. [خ َ زُ] (اِخ) مادر امام محمدتقی امام شیعیان: و رضا علیه السلام او را [مادر امام محمدتقی را] خیزران نام نهاده است. (تاریخ قم ص 200). توضیح بیشتر ...
 • خیزران. [خ َ زُ] (اِخ) مادر موسی الهادی خلیفه ٔ عباسی است. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • خیزران. [خ َ زُ] (اِخ) مکانی است بنزدیکی رصافه ٔ بغداد. قبر امام ابوحنیفه و محمدبن اسحاق بدانجاست. (از معجم البلدان).
  - دارالخیزران، بنائی است بمکه که خیزران کنیز خلیفه آنرا ساخت. (از ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خیزران در فرهنگ عمید

 • گیاهی پایا از تیرۀ گندمیان ویژگی نواحی گرم و مرطوب با ساقه‌های راست و بلند و برگ‌هایی شبیه خرما که از ساقۀ آن عصا، چوب‌دستی، و نیزه، و از برگ و پوست آن ریسمان و فرش، و از مغز آن تباشیر تهیه می‌شود، بامبو، نی ‌هندی،
  تباشیر. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

خیزران در فارسی به عربی

 • خیزران، خیزران الهند
نام های ایرانی

خیزران در نام های ایرانی

 • دخترانه، گیاهی پایا از خانواده گندمیان، ویژه مناطق گرم و مرطوب، با ساقه های بلند و محکم و برگهای دراز، ناممادر امام محمد تقی (ع). توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

خیزران در عربی به فارسی

 • خیزران , نی هندی , چوب خیزران , عصای خیزران , ساخته شده از نی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

خیزران در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ریشه های دراز در زمین از درخت هندی و نی
فرهنگ پهلوی

خیزران در فرهنگ پهلوی

 • گیاهی با ساقه های بلند و نی گونه
فارسی به آلمانی

خیزران در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب