معنی خیل

خیل
معادل ابجد

خیل در معادل ابجد

خیل
 • 640
حل جدول

خیل در حل جدول

 • گروه بزرگ
 • گروه سواران
 • گروه سواران، گروه بزرگ
مترادف و متضاد زبان فارسی

خیل در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ارتش، جند، سپاه، عسکر، فوج، قشون، گند، لشکر، گروه، پیرو، مرید، هواخواه، ایل، طایفه، عشیره، قبیله، دودمان، سواران، سوارکاران، گروه اسبان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

خیل در فرهنگ معین

 • گروه اسبان، گروه سواران، جمع اخیال، خیول. [خوانش: (خِ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

خیل در لغت نامه دهخدا

 • خیل. [خ َ / خی] (ع مص) گمان بردن. منه: خال الشی ٔ خیلا، خیله خالا، خیلانا، مخیله، مخاله، خیلوله و متکلم وحده ٔ مضارع آن اِخال می باشد و اَخال لغت ضعیفی است. || مداومت کردن برخوردن انغوزه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). توضیح بیشتر ...
 • خیل. (ع اِ) ج ِ اخیل. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). توضیح بیشتر ...
 • خیل. [خ َ ی َ] (ع اِمص) کبر. بزرگ منشی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). توضیح بیشتر ...
 • خیل. (اِ) مخاط. لعاب غلیظی که از بینی آدمی برآید. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). خلم:
  همان کز سگ زاهدی دیدمی
  همی بینم از خیل و خلم و خدو.
  عسجدی. توضیح بیشتر ...
 • خیل. [خ َ] (ع اِ) لشکر. سپاه. (ناظم الاطباء). گروه سواران. (غیاث اللغات). لشکریان. سپاهیان. نظامیان. عساکر. آنان که خدمت لشکری کنند:
  که هرچند هستند خیل و سپاه
  همه برنشینند فردا به گاه.
  فردوسی.
  علمهای شاهی برآمد بماه
  همه برنشستند خیل و سپاه.
  فردوسی.
  بیکبار بر خیل توران زنند
  بر و بیخ ایشان ز بن برکنند.
  فردوسی.
  که ما خیل آن مرز فرخنده ایم
  که اینجا چنین بزم افکنده ایم.
  فردوسی.
  دژ خاربنی بیند در دشت بترسد
  گوید مگر آن خار ز خیل تو سواریست. توضیح بیشتر ...
 • خیل. [خ َ] (اِخ) شهری است نزدیک قزوین. (از معجم البلدان) (یادداشت بخط مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

خیل در فرهنگ عمید

 • گروه، دسته: خیل استقبال‌کنندگان،
  [قدیمی] گروه اسبان، گلۀ اسب،
  [قدیمی] گروهِ سواران،
  [قدیمی] قبیله، طایفه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

خیل در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

خیل در فرهنگ فارسی هوشیار

 • لشکر، سپاه، گروه سواران
فرهنگ فارسی آزاد

خیل در فرهنگ فارسی آزاد

 • خَیْل، گروه اسبان، سواران، عُجْب و خودپسندی (جمع: خُیُول، اَخْیال)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه