معنی داکرون

داکرون
معادل ابجد

داکرون در معادل ابجد

داکرون
  • 281
حل جدول

داکرون در حل جدول

  • نوعی پارچه از مواد ترکیبی
فارسی به انگلیسی

داکرون در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

داکرون در فرهنگ فارسی هوشیار

  • انگلیسی شخباف از پارچه ها
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید