معنی درا

درا
معادل ابجد

درا در معادل ابجد

درا
 • 205
حل جدول

درا در حل جدول

 • زنگ چاپار
 • زنگ بزرگ
 • زنگ چاپار، زنگ بزرگ، زنگ کاروان، جرس
مترادف و متضاد زبان فارسی

درا در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جلاجل، درای، زنگ، ناقوس
فرهنگ معین

درا در فرهنگ معین

 • (دَ) (اِ.) نک درای.
لغت نامه دهخدا

درا در لغت نامه دهخدا

 • درا. [دَ] (اِ) درای. (غیاث اللغات و گوید در مؤید به کسر تحقیق شده است). زنگ. جلجل. زنگله. ژنگله. زنگ که بر اشتر و استر و خر آویزند. زنگ که با کاروانیان بود. درای کاروان. هر چیز که آواز دهد از زنگ و جز آن. برنگ. (برهان):
  شاد باشید که جشن مهرگان آمد
  بانگ و آوای درای کاروان آمد.
  منوچهری.
  درای هجو درآویختم ز گردن خر
  که تا شود خر خمخانه استر عللو.
  سوزنی.
  سر بریدن واجب آمد مرغ را
  کو بغیر وقت جنباند درا.
  مولوی. توضیح بیشتر ...
 • درا. [دَ] (نف مرخم) مخفف دراینده. و آن بیشتر به صورت ترکیب آید، چنانکه: خام درا. هرزه درا. یافه درا. یاوه درا. رجوع به دراینده شود. توضیح بیشتر ...
 • درا. [دَ] (فعل امر) امر به داخل شدن. (برهان). فرمان بدرون آمدن. درآ. توضیح بیشتر ...
 • درا. [] (اِخ) جزیره ٔ کوچکی است در جنوب بندر معشور فلاحی. (فارسنامه ٔ ناصری ص 315). توضیح بیشتر ...
 • درا. [دُ] (هندی، اِ) در هند قدیم نامی که به اول اسم ماه سیزدهم آنگاه که سال بر اثر زیادتی سال شمسی بر قمری فزونی یابد، الحاق کنند تا از اسم ماه دوازدهم ممتازشود، بدین توضیح که در تقویم هندوان قدیم برای اینکه حساب ماههای قمری در سالهای شمسی نظمی بگیرد، مقدار اضافی ماه قمری را در طول سالیان چون بیک ماه تمام می رسد، به سال می افزودند و آن سال سیزده ماه می یافت، در این حالت ماه دوازدهم هر اسمی داشت همان اسم رابه ماه سیزدهم می دادند؛ منتهی برای امتیاز لفظ «درا» به اول آن می افزودند. توضیح بیشتر ...
 • درا. [دَرْ را / دِرْ را] (نف) درنده. که درد. درا دوزا. راتق و فاتق. رجوع به درا دوزا، و درا و دوزا شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

درا در فرهنگ عمید

 • زنگ بزرگ که بر گردن چهارپایان ببندند، جرس: درآینده هر‌سو درای شتر / ز بانگ تهی مغز را کرده پُر (نظامی۵: ۸۰۴)،
  پتک،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

درا در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) دری درخشنده ها (مانند در) دراز. (صفت) طولانی طویل کشیده مقابل کوتاه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید