معنی دربان

دربان
معادل ابجد

دربان در معادل ابجد

دربان
  • 257
حل جدول

دربان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دربان در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بواب، پرده‌دار، حاجب، سرایدار، قاپوچی، مستحفظ، نگهبان
فرهنگ معین

دربان در فرهنگ معین

  • (دَ) (اِمر.) نگهبان.
لغت نامه دهخدا

دربان در لغت نامه دهخدا

  • دربان. [دَ] (ص مرکب، اِ مرکب) (از: در، باب + بان، پسوند حفاظت) حارس. حافظ. نگهبان در. قاپوچی. (ناظم الاطباء). نگاهدارنده ٔ در. (از منتهی الارب). آذِن. بَوّاب. (دهار). تَرّاع. حاجِب. حَدّاد. (منتهی الارب). رزوبان. توضیح بیشتر ...
  • دربان. [دِ] (معرب، اِ) معرب دَربان. بواب و حاجب. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به دَربان شود. توضیح بیشتر ...
  • دربان. [دَ] (اِخ) دهی است از دهستان زیر بخش خورموج شهرستان بوشهر، واقع در 102هزارگزی جنوب خاوری خورموج و دامنه ٔ کوه ریز، با 185 تن سکنه. آب آن از چشمه و چاه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دربان در فرهنگ عمید

  • کسی که جلو در سرا و کاخ نگهبانی کند، نگهبان در،
فارسی به انگلیسی

دربان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

دربان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

دربان در فارسی به عربی

تعبیر خواب

دربان در تعبیر خواب

  • اگر دیدید دربانی در خانه شما ایستاده مال و دارایی شما به خطر می افتد. کسی چشم طمع به پول شما می دوزد یا از شما چیزی مطالبه می کند که دارید و نمی خواهید بدهید. اگر دیدید خودتان جایی دربان شده اید باطنا نگران پول و دارایی خویش هستید یا حاجتی دارید که نمی خواهید افشا کنید و به کسی بگویید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

دربان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • حافظ، نگهبان، حارس، نگاهدارنده در
فارسی به ایتالیایی

دربان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

دربان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید