معنی درندگان

درندگان
معادل ابجد

درندگان در معادل ابجد

درندگان
 • 329
حل جدول

درندگان در حل جدول

لغت نامه دهخدا

درندگان در لغت نامه دهخدا

 • درندگان. [دَ رَ / دَ رْ رَ دَ / دِ] (اِ) ج ِ درنده. سباع. (یادداشت مرحوم دهخدا). ددان. ددگان:
  پری و پلنگ انجمن کرد و شیر
  ز درّندگان گرگ و ببر دلیر.
  ز هرّای درّندگان چنگ دیو
  شده سست بر چشم گیهان خدیو.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید