معنی دریاچه

دریاچه
معادل ابجد

دریاچه در معادل ابجد

دریاچه
  • 223
حل جدول

دریاچه در حل جدول

فرهنگ معین

دریاچه در فرهنگ معین

  • (~. چِ) (اِمصغ.) دریای کوچکی که به اقیانوس راه ندارد.
لغت نامه دهخدا

دریاچه در لغت نامه دهخدا

  • دریاچه. [دَرْ چ َ / چ ِ] (اِمصغر) مصغر دریا. دریای خرد. آبی ایستاده و وسیع محاط به خشکی چون دریاچه ٔ ساوه و دریاچه ٔ زره، و بحر خزر که دریاچه ای است. (یادداشت مرحوم دهخدا). دریای کوچک و دریای محدود و آبگیر و برکه. (ناظم الاطباء). اُبَیحِر. بحیره. دریااک. دریاژه. دریاهک. دریایک. دریاهه. پهنه ٔ نسبهً وسیع آب راکد در داخل خشکی. فرورفتگی نسبهً وسیعی مملو از آب در دل خشکی. منشاء بیشتر دریاچه های موجود در عمل یخچالهاست (پر شدن حوضه ها که بوسیله ٔ یخچال ها حفرشده، یا بسته شدن جریان رودخانه ها بوسیله ٔ یخ) انواع دیگر دریاچه عبارت است از دریاچه های حادث از انسداد اتفاقی جریان آب رودخانه، دریاچه های طوقی، مردابهای ساحلی که در نزدیک مصب رودخانه تشکیل میشوند، قسمتهائی از اقیانوس که بواسطه ٔ عمل آتشفشانی جدا میشوند، و دهانه های آتشفشانهای خاموش که آب در آنها گرد می آید. توضیح بیشتر ...
  • دریاچه. [دَرْ چ َ / چ ِ] (اِخ) دهی است از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. واقع در 16هزارگزی جنوب خاوری سبزواران و لب رودخانه ٔ هلیل، با 228 تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8). توضیح بیشتر ...
  • دریاچه. [دَرْ چ َ / چ ِ] (اِخ) دهی است از دهستان همائی بخش ششتمد شهرستان سبزوار. واقع در 75هزارگزی جنوب باختری ششتمد با 131 تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دریاچه در فرهنگ عمید

  • دریای کوچک که از هر طرف خاک بر آن احاطه کرده باشد،
فارسی به انگلیسی

دریاچه در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

دریاچه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

دریاچه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

دریاچه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مصغر دریا، آبی ایستاده، دریای کوچک و محدود و آبگیر
فارسی به ایتالیایی

دریاچه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

دریاچه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب