معنی دریبل

دریبل
معادل ابجد

دریبل در معادل ابجد

دریبل
  • 246
حل جدول

دریبل در حل جدول

  • اصطلاحی در فوتبال
فرهنگ معین

دریبل در فرهنگ معین

  • (دِ) [انگ. ] (اِمص. ) = دریبلینگ: پیش بردن و عبور دادن توپ با ضربه های آهسته و در فاصله های کوتاه با استفاده از مهارت های ش خصی از مقابل بازیکن تیم مقابل. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه