معنی دریغ

دریغ
معادل ابجد

دریغ در معادل ابجد

دریغ
 • 1214
حل جدول

دریغ در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دریغ در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • افسوس، اندوه، پشیمانی، تاسف، تحسر، خودداری، مضایقه، واحسرتا، هیهات. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

دریغ در فرهنگ معین

 • افسوس، اسف، کلمه ای که در حسرت و افسوس استعمال شود. [خوانش: (دِ یا دَ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دریغ در لغت نامه دهخدا

 • دریغ. [دِ/ دَ] (اِ) افسوس و اندوه و دشوار و اندوه کردن بر تقصیرات گذشته. (از برهان). افسوس و اندوه. (غیاث). صاحب آنندراج گوید کلمه ای است که در محل تأسف و تحسرگویند و بدین معنی با لفظ خوردن مستعمل است -انتهی. رنج و اندوه و آزار و پشیمانی و حسرت و افسوس و تأسف بر گناهان و تقصیرات گذشته و آه و زاری. (ناظم الاطباء). حسره. (از دهار). اسف خوردن. متأسف شدن. حسرت بردن. متحسر شدن. فسوس. استهزاء. سخره:
  دی به دریغ اندرون ماه به میغ اندرون
  رنگ به تیغ اندرون شاخ زد و آرمید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دریغ در فرهنگ عمید

 • افسوس، حسرت،
  (شبه جمله) کلمه‌ای که برای ابراز حسرت، پشیمانی، اندوه، و غم بر زبان آورده می‌شود: دریغ که او زد و رفت،
  (اسم مصدر) مضایقه، امتناع،
  * دریغ آمدن: = * دریغ داشتن
  * دریغ خوردن: (مصدر لازم) [قدیمی] افسوس خوردن،
  * دریغ داشتن: (مصدر متعدی)
  مضایقه ‌کردن از دادن چیزی به کسی،
  خودداری از کمک‌ کردن به کسی،
  * دریغ کردن: (مصدر متعدی) = * دریغ داشتن. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دریغ در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

دریغ در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

دریغ در فرهنگ فارسی هوشیار

 • افسوس و اندوه و دشوار
فارسی به آلمانی

دریغ در فارسی به آلمانی

 • Erbarmen, Mitleid (n), Schade (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه