معنی دریوزگی

دریوزگی
معادل ابجد

دریوزگی در معادل ابجد

دریوزگی
  • 257
حل جدول

دریوزگی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دریوزگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تکدی، دریوزه، سوال، گدایی، تهیدستی، فقر، نداری
فرهنگ معین

دریوزگی در فرهنگ معین

  • فقیری، بینوایی، گدایی. [خوانش: (دَ زِ) (حامص.)]
لغت نامه دهخدا

دریوزگی در لغت نامه دهخدا

  • دریوزگی. [دَرْ زَ / زِ] (حامص) دریوزه کردن. گدائی. (غیاث) (آنندراج). و رجوع به دریوزه شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دریوزگی در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

دریوزگی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

دریوزگی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب