معنی دستاویز

دستاویز
معادل ابجد

دستاویز در معادل ابجد

دستاویز
  • 488
حل جدول

دستاویز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دستاویز در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بهانه، توسل، حربه، عذر، گزک، مستمسک
فرهنگ عمید

دستاویز در فرهنگ عمید

  • [مجاز] وسیله، بهانه،
    هر چیزی که آن را وسیله و آلت دست قرار بدهند، دست‌پیچ،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دستاویز در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

دستاویز در فارسی به عربی

  • ذریعه، عذر، مستند الصرف، وثیقه
فرهنگ فارسی هوشیار

دستاویز در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

دستاویز در فارسی به آلمانی

  • Akte (f), Beleg (m), Beschönigen, Dokument (n), Dokumentieren, Entschuldigen, Entschuldigung (f), Urkunde (f). توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

دستاویز در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید