معنی دهش

دهش
معادل ابجد

دهش در معادل ابجد

دهش
 • 309
حل جدول

دهش در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دهش در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • احسان، انعام، بخشش، بخشندگی، بذل، داد، عطا، موهبت، هبه
فرهنگ معین

دهش در فرهنگ معین

 • (دِ هِ) [په.] (اِمص.) بخشش، کرم.
 • (دَ هَ) [ع. ] (اِ. ) سطوت خاصی است که خرد محب را از جهت هیبت محبوب خود مصدوم کند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

دهش در لغت نامه دهخدا

 • دهش. [دَ] (ع مص) متحیر ساختن و بردن عقل کسی را. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • دهش. [دَ هََ] (ع مص) متحیر و سرگشته شدن یا عقل کسی رفتن از فراموشی یا از بیخودی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). سرگشته شدن. (المصادر زوزنی) (دهار) (تاج المصادر بیهقی). خیره شدن. (دهار). || سرگشتگی از عشق. (منتهی الارب) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • دهش. [دَ هَِ] (ع ص) متحیر و عقل رفته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • دهش. [دَ / دِ هَِ] (اِمص) از ده (ماده ٔ مضارع دادن، به معنی بخشیدن به اضافه ٔ شین اسم مصدری) جود. هبه. سخا. بذل. رادی. بخشندگی. جوانمردی. عارفه. معروف. (یادداشت مؤلف). همت و بخشش و عطا و کرم و سخاوت. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از لغت محلی شوشتر). سخاوت. (ازغیاث). بخشش. (شرفنامه ٔ منیری). جود و سخا. (انجمن آرا) (آنندراج). عطا دادن. (از اوبهی). نافله. نوفل. نزل. شکم. شُکمی ̍. قَسم. نَدی ̍. لهیه. عُرف. عُرُف. منحه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دهش در فرهنگ عمید

 • متحیر شدن، سرگشته شدن، رفتن عقل از عشق یا از بی‌خودی،
 • بخشش، عطا، کرم، داشات، داشاد، داشن،
فارسی به انگلیسی

دهش در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

دهش در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

دهش در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بخشش و عطا و کرم متحیر و عقل رفته
فرهنگ فارسی آزاد

دهش در فرهنگ فارسی آزاد

 • دَهِش، متحیر و مبهوت- (دَهِش بمعنای بخشش و کرم و عطا فارسی است و ریشه پهلوی دارد). توضیح بیشتر ...
 • دَهَش، (دَهَشَ و دَهِشَ-یَدهَش) حیرت کردن- عقل از سر پریدن (از حیرت یا ترس). توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

دهش در فارسی به آلمانی

 • Eingeben, Erteilen, Geben, Schenken, Spenden, Gabe (f), Schenkung (f), Spende (f), Stiftung, Zuwendung (f). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه