معنی دهلیز

دهلیز
معادل ابجد

دهلیز در معادل ابجد

دهلیز
 • 56
حل جدول

دهلیز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دهلیز در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تونل، دالان، راهرو، نقب، هشتی
فرهنگ معین

دهلیز در فرهنگ معین

 • (دِ) [معر.] (اِمر.) راهرو، دالان، ج. دهالیز.
لغت نامه دهخدا

دهلیز در لغت نامه دهخدا

 • دهلیز. [دِ] (اِ) به کسر دروازه و اندرون سرا و به فتح معرب است ودهالیز بر آن جمع بسته اند. (انجمن آرا). بالان. دالان. معرب دالیز. فاصله ٔ میان در و خانه. دالیج. دلیج. (یادداشت مؤلف). دالان و محل میانه ٔ دو در و یا محلی که میان در خارجی خانه باشد و شیخانه نیز گویند. (ناظم الاطباء):
  خروشیدن زنگ و هندی درای
  برآمد ز دهلیز پرده سرای.
  فردوسی.
  پیاده به دهلیز کاخ اندرون
  همی رفت بهرام بی رهنمون.
  فردوسی.
  بیامد چنین تا به درگه رسید
  ز دهلیز چون روی خاقان بدید. توضیح بیشتر ...
 • دهلیز. [دِ] (معرب، اِ) مکانی که میان دروازه و خانه باشد. (منتهی الارب) (از آنندراج). از آنچه که عرب از فارسی گرفته، یکی دهلیز است و آن عبارت از میان خانه ودر می باشد. (از المزهر سیوطی). دالان اندرونی. ج، دهالیز. (مهذب الاسماء). معرب از فارسی است. (المعرب جوالیقی ص 154). || تجویف میانین از تجاویف دل. بطن اوسط قلب. (یادداشت مؤلف). تجویف میانه ٔ دل و ایستادنگاه آب است یا زردآب ج، دهالیز. (منتهی الارب). || بطن اوسط دماغ. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دهلیز در فرهنگ عمید

 • ‹دهلیزه، دالیز، دالیج› راهرو تنگ و دراز، دالان،
  (زیست‌شناسی) هریک از دو حفرۀ فوقانی قلب که خون را به بطن‌ها می‌فرستد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

دهلیز در فارسی به انگلیسی

 • Corridor, Entry, Entryway, Gallery, Hall, Hallway, Vestibule
فارسی به عربی

دهلیز در فارسی به عربی

تعبیر خواب

دهلیز در تعبیر خواب

 • دهلیز خانه به خواب، خادم خانه است. اگر بیند دهلیز خانه نکو و آبادان است، دلیل بر تندرستی خدمه منزل است. اگر بیند خراب است بیماری خدمه است. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
 • اگر بیند که دهلیز خانه را دیوار از گل و خشت است، خدمه خانه مصلح و با امانت باشد. اگر بیند دیوارش از گچ و آجر و یا سنگ بود، دلیل که خدمه خانه مفسد و بی دین و بی امانت باشد. - جابر مغربی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

دهلیز در فرهنگ فارسی هوشیار

 • مکانی که در میان دروازه و خانه باشد
فارسی به آلمانی

دهلیز در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

دهلیز در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید