معنی دودمان

دودمان
معادل ابجد

دودمان در معادل ابجد

دودمان
  • 105
حل جدول

دودمان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

دودمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آل، اعقاب، تیره، خاندان، خانواده، ذریه، سلسله، طایفه، قبیله، نژاد، نسب، نسل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

دودمان در فرهنگ معین

  • (دِ) (اِمر.) خاندان، طایفه.
لغت نامه دهخدا

دودمان در لغت نامه دهخدا

  • دودمان. (اِ مرکب) دوده. سلسله. سلاله. نسل. (یادداشت مؤلف). طایفه. (ناظم الاطباء). آل. (دهار) (ناظم الاطباء). صی. اسره. (دهار). خانواده. (از برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (لغت محلی شوشتر) (فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرا). توضیح بیشتر ...
  • دودمان. (اِخ) نام موضعی است نزدیک شیراز. (ناظم الاطباء) (برهان). یک فرسخ بیشتر میانه ٔ جنوب و مشرق شیراز است و مظفربن یاقوت در سال سیصد هجری قمری از جانب المقتدر باﷲ عباسی فرمانروای لشکر فارس بود و قریه ٔ دودمان رااحداث فرمود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دودمان در فرهنگ عمید

  • خاندان، خانواده، خانمان، تبار، قبیله، دوده، دودخانه،
فارسی به انگلیسی

دودمان در فارسی به انگلیسی

  • Ancestry, Clan, Family, Genealogy, Lineage, Pedigree, Race
فارسی به عربی

دودمان در فارسی به عربی

  • اسلاف، جزع، سلاله، علم الانساب، نسب
فرهنگ فارسی هوشیار

دودمان در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

دودمان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید