معنی دکن

دکن
معادل ابجد

دکن در معادل ابجد

دکن
 • 74
حل جدول

دکن در حل جدول

 • فلات هند
 • ناحیه ای در هند
لغت نامه دهخدا

دکن در لغت نامه دهخدا

 • دکن. [دَ] (ع مص) بر هم نهادن رخت را. (از منتهی الارب). متاع خانه بر یکدیگر نهادن. (دهار). بر هم چیدن متاع را. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • دکن. [دَ] (ع اِ) رنگ «أدکن » و مایل به سیاهی. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). و رجوع به ادکن شود. توضیح بیشتر ...
 • دکن. [دَ ک َ] (ع مص) مایل به سیاهی شدن جامه. (از منتهی الارب). «ادکن » بودن چیزی. (از اقرب الموارد). رجوع به ادکن شود. || چرکین شدن پیراهن و «اغبر» شدن رنگ آن. (از ذیل اقرب الموارد از لسان). و رجوع به اغبر شود. توضیح بیشتر ...
 • دکن. [دَ ک َ] (اِ) قله ٔ کوه. (برهان). صاحب جهانگیری می گوید: قله ٔ کوه را گویند، و بیت ذیل را از ناصرخسرو شاهد می آورد:
  لرز لرزنده غضنفر در عرین
  ترس ترسنده عقاب اندر دکن.
  اما اگر شاهد این دعوی این بیت است بی شک لفظ و معنی هر دو غلط است، چه کلمه در این جا «وکن » است با واو بجای دال، جمع وکنه به معنی مأوای طیر در غیر عش، و عربی است. (یادداشت مرحوم دهخدا). || به هندی، به معنی جنوب باشد که در مقابل شمال است. (برهان) (جهانگیری) (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی). توضیح بیشتر ...
 • دکن. [دَ ک َ] (اِخ) دکهن. ولایتی است در هند، و به اعتبار جهات چون در جنوب افتاده است «دکن » گویند، و هندیان با هاء (دکهن) نویسند ولی در تلفظ هاء را نیارند. (از لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی). ولایت و دیار معروف در هند، از طرف مشرق محدود است به دریا و ازمغرب به گجرات و از شمال به دیار سند و از جنوب به ارض چیناپَتَن. این ملک مشتمل است بر شش صوبه و هر صوبه محتوی بر بلاد بسیار و امصار بیشمار. و از اهالی اسلام ملوک بهمنیه در آن مدتها سلطنت داشته اند، پس ازایشان ملوک طوایف در آنجا حکمرانی کرده اند، و از بافته های نفیسه ٔ آن ولایت حریری به ایران می آورند که آنرا منسوب به دکن داشته دکنی نامیده اند. توضیح بیشتر ...
 • دکن. [دُ] (ع ص) ج ِ دَکناء. (اقرب الموارد). رجوع به دکناء شود. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

دکن در گویش مازندرانی

 • امر به کردن، بکن، کنده کاری کن، فرو کن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه