معنی دیالکتیک

دیالکتیک
معادل ابجد

دیالکتیک در معادل ابجد

دیالکتیک
  • 495
حل جدول

دیالکتیک در حل جدول

فرهنگ معین

دیالکتیک در فرهنگ معین

  • روش بحث و مناظره، بحث، جدل. [خوانش: (لِ) [فر.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

دیالکتیک در لغت نامه دهخدا

  • دیالکتیک. [ل ِ] (فرانسوی، اِ) لفظی که بطور کلی بمعنی بررسی نقادانه مطابقت یک عقیده یا رأی است با حقیقت و در اصطلاح فلسفه بمعنای مختلف به کار رفته است. اصلا دیالکتیک بمعنی فن استدلال و احتجاج بوسیله ٔ سؤال و جواب بوده است و ارسطو اختراع آن را به زنون الئائی نسبت داده است، اگرچه این روش احتجاج مخصوصاً به سقراط نسبت داده میشود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

دیالکتیک در فرهنگ عمید

  • روش جدل و محاورۀ منطقی برای رسیدن به حقیقت،
فرهنگ فارسی هوشیار

دیالکتیک در فرهنگ فارسی هوشیار

  • علم منطق، جدل، روش جدل و محاوره، منطق مکتب کارل مارکس راهم گویند انگلیسی این واژه را پلاتون نخست برای فرزان (فلسفه) به کار برده (محمود هومون تاریخ فلسفه) در کرویز (منطق) برابر است با آزمون و سنجش اندیشه ها برای دریافت ارزش آن ها میر شمس الدین ادیب سلطانی در سنجش خرد ناب ‎} دوی چمگو بیگ: دو چم گوبیک ‎{ را به جای آن بر گزیده با بهره گیری از واژه ی کرویز (نطق ادراک کلیات منطق ذبیح بهروز) واژه ی کرویزک را برگزیده ایم. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید