معنی رئالیست

رئالیست
معادل ابجد

رئالیست در معادل ابجد

رئالیست
  • 701
حل جدول

رئالیست در حل جدول

لغت نامه دهخدا

رئالیست در لغت نامه دهخدا

  • رئالیست. [رِ] (فرانسوی، ص) رآلیست. حقیقت گرای. واقعبین. واقعگرای. حقیقت بین. طرفدار و پیرو مکتب رآلیسم. آنکه پیرو مکتب رآلیسم است. رجوع به رئالیسم شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رئالیست در فرهنگ عمید

  • واقع‌بین، واقع‌گرا،

    (ادبی) طرف‌دار و پیرو مکتب رئالیسم،
فارسی به انگلیسی

رئالیست در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

رئالیست در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) واقع بین حقیقت جو، طرفدار رآلیسم.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید