معنی رمانتیک

رمانتیک
معادل ابجد

رمانتیک در معادل ابجد

رمانتیک
  • 721
حل جدول

رمانتیک در حل جدول

فرهنگ معین

رمانتیک در فرهنگ معین

  • (رُ) [فر.] (ص.) داستانی، افسانه ای، شاعرانه.
لغت نامه دهخدا

رمانتیک در لغت نامه دهخدا

  • رمانتیک. [رُ] (فرانسوی، ص) از کلمه ٔ رمان فرانسوی و مراد سبکی است در نویسندگی که مربوط به مسیحیت و ادبیات قرون وسطی و مخالف مکتب کلاسیک قدیم است. در این سبک نویسنده در بیان تخیلات و تجسم افکار خود آزادی کامل دارد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رمانتیک در فرهنگ عمید

  • مربوط به رمانتیسم،
    آنچه احساسات و عواطف در آن بارز باشد، شاعرانه،
    احساساتی، خیال‌پرداز،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

رمانتیک در فرهنگ فارسی هوشیار

  • افسانه ای، قهرمان وار، شاعرانه، جالب، سبک ادبی که در اوائل قرن نوزدهم در فرانسه و انگلستان پیدا شد و اصول ادبیات کلاسیک را کنار گذاشته و بجای تقلید از قدماء سبک جدیدی اختیار کردند فرانسوی داستان پردازیک شورمند (صفت) داستانی افسانه یی، اثری شعری وابسته بسبک رمانتیسم. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید