معنی رمایت

رمایت
معادل ابجد

رمایت در معادل ابجد

رمایت
  • 651
حل جدول

رمایت در حل جدول

فرهنگ عمید

رمایت در فرهنگ عمید

  • انداختن، افکندن، پرتاب کردن،

    تیر انداختن، تیراندازی،
فرهنگ فارسی هوشیار

رمایت در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ تیراندازی، پرتاباندن، چفته زدن، یله کردن، چیره کردن ‎ (مصدر) تیر انداختن، (اسم) تیر اندازی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب