معنی رمضان

رمضان
معادل ابجد

رمضان در معادل ابجد

رمضان
 • 1091
حل جدول

رمضان در حل جدول

فرهنگ معین

رمضان در فرهنگ معین

 • (رَ مَ) (اِ.) ماه نهم از سال قمری.
لغت نامه دهخدا

رمضان در لغت نامه دهخدا

 • رمضان. [رَ م َ] (ع اِ) ماه روزه. (از منتهی الارب). ماه نهم از ماههای قمری بین شعبان و شوال. ج، رَمَضانات، رَماضین، اَرْمِضاء، اَرْمِضه. (از اقرب الموارد). ماه صیام. و رمضان سنگ گرم است و از سنگ گرم پای روندگان می سوزد و شاید که بوقت وضع این اسم ماه صیام در شدت گرما باشد و یا مأخوذ است از رمض که بمعنی سوختن است، چون ماه صیام گناهان را می سوزد لهذا به این اسم مسمی گشت و یا آنکه مشتق از رمض است و معنی رمض سوخته شدن پای از گرمی زمین، چون ماه صیام موجب سوختگی و تکلیف نفس است. توضیح بیشتر ...
 • رمضان. [رَ م َ] (اِخ) ابن عبدالمحسن ویزوی و معروف به بهشتی است. او راست: حاشیه ای بر حاشیه ٔ شرح عقاید النسفیه. (معجم المطبوعات). رجوع به بهشتی و معجم المطبوعات و قاموس الاعلام ترکی ذیل بهشتی شود. توضیح بیشتر ...
 • رمضان. [رَ م َ] (اِخ) (افندی) ابن محمد الحنفی. او راست: شرحی بر شرح عقاید النسفی علامه تفتازانی. (از معجم المطبوعات). توضیح بیشتر ...
 • رمضان. [رَ م َ] (اِخ) از مردم تیره و معروف به سعیی است. (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع به سعیی و قاموس الاعلام ترکی ذیل سعیی شود. توضیح بیشتر ...
 • رمضان. [رَ م َ] (اِخ) ابن محمدبن علی بن رستم بن هروز فخرالدین بن الساعاتی الخراسانی برادر بهاءالدین علی بن رستم بن الساعاتی شاعر مشهور است. وی طبیبی فاضل و ادیبی شاعر بود و به منطق و علوم حکمی معرفتی کامل داشت و خطی در غایت جودت می نوشت. توضیح بیشتر ...
 • رمضان. [رَ م َ] (اِخ) (شیخ. ) در زمان ایلدرم بایزید منصب قضا و وزارت داشت. (حبیب السیر چ خیام ص 511). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رمضان در فرهنگ عمید

 • ماه نهم سال قمری، ماه روزه، ماه صیام، رمضان‌المبارک، ماه مبارک،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

رمضان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

رمضان در فارسی به ترکی

نام های ایرانی

رمضان در نام های ایرانی

 • پسرانه، سنگ گرم و سوزان، نام ماه نهم از سال قمری
فرهنگ فارسی هوشیار

رمضان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ماه روزه، ماه نهم از ماههای قمری
فرهنگ فارسی آزاد

رمضان در فرهنگ فارسی آزاد

 • رَمَضان، ماه نهم از سال قمری که 30 روزه است و ماه روزه است (جمع: اَرمِضاء- اَرمِضَه- رَماضَنین). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید