معنی رنگینک

رنگینک
معادل ابجد

رنگینک در معادل ابجد

رنگینک
  • 350
حل جدول

رنگینک در حل جدول

لغت نامه دهخدا

رنگینک در لغت نامه دهخدا

  • رنگینک. [رَ گی ن َ] (اِ مرکب) یک نوع طعامی که از آرد گندم بریان کرده ٔ در روغن و خرما سازند. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

رنگینک در فرهنگ عمید

  • حلوایی که با آرد گندم، روغن، و خرما تهیّه می‌شود،
فرهنگ فارسی هوشیار

رنگینک در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) نوعی از حلوا که با آرد گندم بریان کرده و در خرما و روغن سازند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید