معنی ریسیور

ریسیور
معادل ابجد

ریسیور در معادل ابجد

ریسیور
  • 486
حل جدول

ریسیور در حل جدول

  • دستگاه مبدل ماهواره ای
فرهنگ معین

ریسیور در فرهنگ معین

  • (وِ) [انگ. ] (اِ. ) دستگاه تبدیل کننده فرکانس در مجموعه دریافت کننده تصاویر ماهواره ای. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید