معنی زار زدن

زار زدن
معادل ابجد

زار زدن در معادل ابجد

زار زدن
  • 269
حل جدول

زار زدن در حل جدول

  • ناله کردن، مویه، تضرع

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید