معنی زوکشیدن

زوکشیدن
معادل ابجد

زوکشیدن در معادل ابجد

زوکشیدن
  • 397
حل جدول

زوکشیدن در حل جدول

  • اصطلاحی دربازی الک و دولک.
فرهنگ عوامانه

زوکشیدن در فرهنگ عوامانه

  • اصطلاحی است دربازی الک و دولک (اصفهانی: پل و جفته) که طرف مغلوب باید فلان مقدار معین بدون تبدیل نفس زوگویان بدود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید