معنی زو کشیدن

زو کشیدن
معادل ابجد

زو کشیدن در معادل ابجد

زو کشیدن
  • 397
حل جدول

زو کشیدن در حل جدول

  • اصطلاحی دربازی الک و دولک
فرهنگ معین

زو کشیدن در فرهنگ معین

  • (کِ دَ) (مص ل. ) (عا. ) اصطلاحی است در باز الک دولک که طرف مغلوب باخته باید در مسافت معینی بدون تازه کردن نفس بدود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

زو کشیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (مصدر) اصطلاحی است در بازی الک دولک که طرف مغلوب باخته باید رد مسافت معینی بدون تازه نفس کردن نفس بدود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید