معنی ساتیا

ساتیا
معادل ابجد

ساتیا در معادل ابجد

ساتیا
  • 472
حل جدول

ساتیا در حل جدول

  • فیلمی با بازی رانی موکرجی
نام های ایرانی

ساتیا در نام های ایرانی

  • دخترانه، از نامهای باستانی
فرهنگ پهلوی

ساتیا در فرهنگ پهلوی

  • از نام های کهن ایران باستان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید