معنی ستوران

ستوران
معادل ابجد

ستوران در معادل ابجد

ستوران
  • 717
حل جدول

ستوران در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ستوران در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • چارپایان، حیوانات‌بارکش، دواب، مواشی،

    (متضاد) ددان، وحوش
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید