معنی ستیز

ستیز
معادل ابجد

ستیز در معادل ابجد

ستیز
 • 477
حل جدول

ستیز در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ستیز در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آرزم، پیکار، تعارض، تنازع، جدال، جر، جنگ، حرب، خصومت، دعوا، رزم، ستیزه، مجادله، پرخاش، کشاکش، کشمکش، معارضه، منازعه، نبرد،
  (متضاد) صلح. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ستیز در فرهنگ معین

 • جنگ، ناسازگاری، لجاجت، خشم، سرکشی، نافرمانی. [خوانش: (س) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ستیز در لغت نامه دهخدا

 • ستیز. [س ِ] (اِمص) ستیزه. ستیغ. پازند «ستژیدن » (نزاع کردن = ستیزیدن)، افغانی عاریتی و دخیل «ستزه » (مناقشه، نزاع) «هوبشمان 722» (که هوبشمان در آن تردید دارد). (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). جنگ و خصومت و سرکشی و لجاجت و خشم و کین و عناد و تعصب و ناسازگاری. (برهان). تعصب. (صحاح الفرس). جنگ و خصومت و سرکشی و لجاجت. (آنندراج) (غیاث) (جهانگیری):
  همه پهلوانان براه گریز
  ستادند بر جان ودل پر ستیز.
  فردوسی.
  تو خون سر بیگناهان مریز
  نه خوب آید از نامداران ستیز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ستیز در فرهنگ عمید

 • جنگ‌وجدال،

  دشمنی و سرکشی، ناسازگاری، کشمکش،

  لجاج، عناد،
فارسی به انگلیسی

ستیز در فارسی به انگلیسی

 • Conflict, Contention, Contest, Disagreement, Fight, Opposition, Polemic, Quarrel, Strife, Struggle, Variance. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

ستیز در فارسی به عربی

 • کدح، کفاح، معرکه
فرهنگ فارسی هوشیار

ستیز در فرهنگ فارسی هوشیار

 • تعصب، جنگ، خصومت، سرکشی، لجاجت
فارسی به ایتالیایی

ستیز در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ستیز در فارسی به آلمانی

 • Gefecht, Krieg [noun], Schlacht (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه