معنی ستیزه

ستیزه
معادل ابجد

ستیزه در معادل ابجد

ستیزه
 • 482
حل جدول

ستیزه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ستیزه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پرخاش، جدال، جدل، جنگ، حرب، خصومت، دشمنی، دعوا، ستیز، ضدیت، عناد، کشاکش، مجادله، محاربه، مخالفت، مرافعه، معارضه، منازعه، مناقشه، نبرد، نزاع،
  (متضاد) صلح. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ستیزه در فرهنگ معین

 • (س زِ) [په.] (اِ.) نک ستیز.
لغت نامه دهخدا

ستیزه در لغت نامه دهخدا

 • ستیزه. [س ِ زَ / زِ] (اِمص) ستیز. در پهلوی «ستژک » نزاع. دعوی. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). بمعنی ستیز است که جنگ و خصومت و لجاجت و قهر و کین باشد. (برهان) (آنندراج). لجاج. (دهار). لجاج. لجاجت. (تاج المصادر بیهقی):
  ستیزه نه خوب آید از نامجوی
  بپرهیز و گرد ستیزه مپوی.
  فردوسی.
  اگر اول که ما قصد این دیارکردیم. آن ستیزه و لجاج نرفتی این چشم زخم نیفتادی. (تاریخ بیهقی).
  ستیزآوری کار آهرمن است
  ستیزه بپرخاش آبستن است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ستیزه در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

ستیزه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ستیزه در فارسی به عربی

 • شجار، مشاجره، معرکه، نزاع
فارسی به آلمانی

ستیزه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید